Help yourself before helping others

 

 

  • Andrea jako systemická psychoterapeutka stojí po boku lidem v jejich hůře zvladatelných situacích tak dlouho, dokud nedojdou k prozření, pochopení, a dokud sami neprolomí hranice k objevení preferované životní cesty.

 

  • Andrea jako transformační certifikovaná koučka ICF spolupracuje s firmami, které chtějí nejen naplněný byznys plán a kvalitní výstupy, ale které se také starají o spokojenost svých lidí. Andrea přistupuje ke každému koučovanému tak, že je schopen si své palčivé situace vyřešit sám, ale využívá koučovací proces pro urychlení jejich řešení.

 

  • Andrea jako supervizorka a mentorka podporuje své kolegy kouče, psychoterapeuty, manažeryvedoucí pracovníky pomocí supervize a mentorinku.

 

  • Základem nápomocného procesu je partnerský dialog a trefně položená otázka, která otevře nové pohledy do probíraných témat. Andrea využívá především na řešení orientovaného a narativního systemického přístupu a techniky vycházející z neurověd (Brain-based coaching).

UŽÍVEJTE SI AŽ 4 HODINY
DENNĚ NAVÍC

Získejte Manuál 6 kroků jak mít až 4 hodiny denně navíc.
Zhlédněte  videoprůvodce a užívejte si  7-denní emailový kurz
s podněty a inspirací, jak ušetřit čas a dojít vnitřnímu klidu 
ZDARMA.

Andrea se zaměřuje na tyto oblasti

Chcete na sobě pracovat, baví Vás osobní rozvoj, ale nemáte svůj vlastní cíl?

Je zcela přirozené, že se naše hodnoty a směřování v životě proměňují. Někdy se tak můžeme ocitnout ve stavu, kdy neznáme svou cílovou stanici a potřebujeme ji objevit. Její poznání je totiž klíčové k osobní spokojenosti a úspěšnosti v životě. Existuje mnoho technik, které můžeme využít při hledání Vašeho cíle, vize nebo dokonce poslání.

Máte malé sebe-vědomí a už s tím chcete konečně něco udělat?

Věřte nebo ne, každý se občas potýkáme s nízkým sebe-vědomím, ačkoliv se na to vůbec nezdáme. Umíme velmi dobře maskovat naše pocity nejistoty a je to často velmi vyčerpávající. Společně nalezneme cestu, na které budete mít skvělý pocit ze sebe samých, abyste už více nemuseli předstírat a maskovat své nejisté pocity. Poznejte nejen své přednosti a slabší stránky a buďte sami sebou.

Nějak fungujete, ale dodržování termínů a přijatelné rozvrhování času Vám stále dělá potíže?

Správné plánování a rozvrhování času zahrnuji mezi největší UM současné doby. Kdo se pyšní zvládnutými úkoly včas, vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu, ten může být právem hrdý. Disponuji technikami a metodami vycházející z poznatků neurověd, které jsou zaměřené na řešení situací, a které Vám postupně pomohou k efektivnímu plánování času tak,  abyste byli spokojení Vy i Vaše okolí.

V práci vycházíte celkem dobře, ale cítíte zahlcení, stres a nespokojenost s fungováním vašeho týmu?

V tomto případě se jedná o spolupráci na posílení osobnosti leadera. Je jedno, jestli máte malý tým, nebo vedete stovky lidí. Základem bývá zjištění a nastavení si svých hranic a jejich dodržování uvnitř i navenek, poznání silných a slabých stránek spolu s hodnotami, na kterých poté stavíme při pracovních úkolech a při učení se asertivní komunikaci. Společnou prací se mnou se můžete naučit efektivnímu delegování práce, díky čemuž získáte prostor na Vaši činnost. Zároveň se můžete stát přirozenou autoritou pro své kolegy i tým. 

Řešíte vztahy a komunikaci?

Máte partnera, ale cítíte že to není ono? Hledáte partnera, ale stále marně? V komunikaci s druhými nejste sami sebou? Chcete lépe komunikovat v práci nebo doma?

Tyto a další podobné otázky se nacházejí v oblasti komunikace, kterou všichni řešíme mnohokrát za život. Komunikace je základem vztahování se k druhým a je zcela přirozené, že dochází k třecím plochám. Jedná se totiž o vztahy s lidmi, se kterými chceme nebo musíme vycházet. Vyjasnění si svých silných stránek, umění oceňování, pozitivní pohled na svět - to vše souvisí s kvalitními vztahy (k sobě a k druhým) a s uměním asertivní komunikace. Pojďme společně přijít na možnosti k příjemnější komunikaci a kvalitnějším vztahům.

Máte jiný problém nebo téma?

Probíraná témata v rozhovorech s klienty mohou být různá tolik, jako je lidem přirozená různost povah a jejich potenciálu.

Všechna koučovací nebo psychoterapeutická témata nejdou vymyslet. Andrea využívá přístup, který umí pracovat s čímkoliv. Jde o to, že Andrea je profesionálka v kladení seberozvojových otázek. Nemusí znát obor, kterého se téma týká. Když se jí zdá znalost tématu užitečná pro Váš sebepoznávací proces, doptá se na vše důležité. Cítíte-li, že Vám Andrea může pomoci, věřte svému pocitu, jděte směle do akce a oslovte ji.

 

Průběh rozhovoru s Andreou

Někteří klienti si neumí představit, jak sezení probíhá. Prvně dojde k telefonické nebo emailové domluvě termínu a místa. Většinou na začátku není-li potřeba jinak, Andrea klientům představuje svou osobu a služby, které nabízí. Pokud se z nějakého důvodu nemohou klienti dostavit, dávají Andree vědět alespoň 24 hodin předem, v jiném případě je sezení považováno za proběhlé, protože již není možné hodinu obsadit jiným klientem. Na sezení si klienti rezervují přibližně hodinu času s ohledem na to, že se sezení z užitečných důvodů může kdykoliv protáhnout nebo zkrátit. V rámci terapeutického i koučovacího procesu je Andrea vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem psychoterapeuta a kouče.

Seznamte se s Andreou

Mgr. Andrea Šatopletová, ACC

Transformační certifikovaná koučka ICF a systemická psychoterapeutka

Supervizorka mentorka koučů, psychoterapeutů, manažerů a vedoucích pracovníků

 

"Podávám pomocnou ruku všem lidem, kteří jsou si již vědomí toho, že si své životy mohou řídit sami. S mojí podporou a podnětnými otázkami pak mohou dojít novým uvědoměním, které je posouvají k jejich snům a cílům. Plníme byznys plány a zároveň zkvalitňujeme vztahy (k sobě a k druhým).

 

BÝT VZOREM: Mým smyslem je být sama sebou a podněcovatinspirovat lidi žít život dle svých představ, podporovat jejich odvahu a sílu být sami sebou tak, aby byli (nejen finančně) svobodní, cítili se dobře, spokojeně, a aby byli zdraví.

 

SDÍLET: Dělím se se svými klienty a kolegy o věci, které mi (nejen v průběhu společného rozhovou) jdou hlavou, o věci, které mě posouvají, o ty věci, které mi pomáhají žít spokojený, kvalitní, smysluplný, užitečný a svobodný život. Sdílím své know-how a inspiruji je tak, aby byli stejně spokojení a měli svůj život pevně v rukách a vše si nakonec udělali podle svého."

 

Andrea využívá ve své práci nejen svou mysl, ale také duši a srdce. Její dary empatického naslouchání, přímé komunikace a schopnosti podporovat potenciál lidí jsou základem pro podněcování a vytváření nových hodnotných uvědomění.

Andrea je

zakladatelka unikátního projektu Umím říct NE

členka mezinárodní federace koučů ICF ČR a její Etické komise

jedna z prvních členek projektu Simple Link

autorka článků na portále o sebepoznání

UŽÍVEJTE SI AŽ 4 HODINY
DENNĚ NAVÍC

Získejte Manuál 6 kroků jak mít až 4 hodiny denně navíc.
Zhlédněte  videoprůvodce a užívejte si  7-denní emailový kurz
s podněty a inspirací, jak ušetřit čas a dojít vnitřnímu klidu 
ZDARMA.

Jak vnímají terapeutickou a koučovací práci s Andreou její klienti?

Chci Vám poděkovat za to, že jste byla můj záchranný kruh...:) přišla jsem k Vám skoro před rokem, zničená, s nízkým sebevědomím, nesebeláskou, unavená s bolestmi hlavy. Měla jsem představu, že nějak zachráním svůj vztah s manželem, a že dostanu nějaký podrobný návod na život, i když jsem podvědomě věděla, že to tak nejde..:) Hned při prvním setkání jste mě vyvedla z tohoto omylu a jsem za to moc vděčná..:) Během naších setkání ať už osobních anebo po skypu jste mě svými dotazy vedla k sebepoznání, sebelásce, zdravé kritice bez výčitek, že jsem špatná, umění pustit určité věci a přehnaně se nebát...:) Nyní jsem sebevědomější, umím odpočívat vypnout.....:) Sice jsem svůj vztah s manželem nezachránila za to se povedlo zachránit sama sebe..:) Moc Vám děkuji za Vaší empatii, naslouchání a vedení, že jste od začátku byla a jste moji fanynkou...:) že jste přes moji zničenost se kterou jsem k vám přišla viděla, to že jsem silná..:) Jste úžasná, já nepřestanu děkovat Bohu, že mi Vás poslal do cesty...:) Určitě Vás budu sledovat na koučinku na FB...:) Ještě jednou moc díky, mějte se krásně a přeji jenom samé úspěchy.
Eva RemešováOperátorka Call centra v ČSOB
Setkávání s Mgr. Šatopletovou bylo pro mne velkým přínosem. Získala jsem odpovědi na své otázky a její následné doptávání mi pomohlo pochopit jak dosáhnout svého stanoveného cíle. Odnesla jsem si poznání, jak mám zpracovat informace, jak s nimi pracovat a více poznat sama sebe.
Bc. Jarmila Bechnerovávedoucí oddělení služeb klientům pro Středočeský kraj VZP
Koučování s Andreou pro mne bylo zajímavou zkušeností. Trefné otázky, které bych si sám zřejmě nepoložil, mi pomohly o věcech přemýšlet z poněkud jiného úhlu a v konečném důsledku pro mne byly velkou inspirací.
Ing. Martin Štípekředitel odboru služeb klientům VZP
Na mojí roční spolupráci s Andreou oceňuji mimo jiné její schopnost vytvořit atmosféru důvěry - nebála jsem se před ní mluvit o nejvnitřnějších pocitech a obavách. Přišla jsem za ní, abych se ve svém životě posunula, vykročila z bludného kruhu. Dala naší spolupráci jasnou strukturu, což mi vyhovovalo, opakovaně se ujišťovala, jestli jdeme správně. Díky jejím správně cíleným otázkám a podpoře ve věcech, ve kterých jsem si nebyla jistá, jsem se dobrala životní změny, se kterou jsem moc spokojená. Ještě jednou děkuji.
Jana N.manažerka
Koučování pro mě byla zajímavá zkušenost. Poskytlo mi jiný náhled na mé problémy a obavy. Sezení s paní Šatopletovou bylo vždy příjemné. Přiměla mě zamyslet se a hlavně pojmenovat konkrétně to, co řeším. Poté bylo vidět, že vše je řešitelné. A i když to nebylo vždy jednoduché povznést se nad svůj špatný pocit z řešených problémů, na konci každého sezení jsem měla dobrý pocit, že vidím cestu, kam se ubírat a jak zlepšit své pocity a tím být šťastnější. Práce na stanovených metodách je však už na mně :-) věřím, že krůček po krůčku dosáhnu kýženého cíle.
Ing. Markéta Stíbalovávedoucí referátu peněžních operací VZP ČR
Konzultace s Andreou pro mě byly velkým zážitkem. Přestože jsem měla o koučinku teoretické znalosti, jeho praktická stránka mě velmi překvapila. Jednalo se o pozitivní dialogy, které mi pomohly uspořádat myšlenky a uvědomit si, co je pro mě nejdůležitější. Andrea mi pomohla vymanit se z myšlenkových stereotypů, které mě pevně svazovaly a ovlivňovaly tak negativně moje chování, což jsem si ovšem neuvědomovala. Svými otázkami mi otevřela cestu, kterou bych se sama nikdy nevydala a dodala mi odvahu udělat po ní první kroky. Naše společné setkávání mi přineslo takřka okamžitě velkou úlevu a následně úžasné výsledky v osobním i pracovním životě. Andreu rozhodně doporučuji všem, kteří chtějí něco změnit. Andrejko, Vaše empatie, nadhled a optimismus jsou pro mě i nadále velkou inspirací!
Bc. Lucie Vančurovávedoucí klientského pracoviště VZP ČR
Ač jsem asi jako většina Čechů měl zprvu obavy a pochybnosti jak mi psychoterapeutická sezení s Andreou mohou pomoci, i přesto jsem se rozhodl do toho jít a už od prvního sezení jsem pochopil, že to bylo správné rozhodnutí. Potřeboval jsem si uspořádat život a vyrovnat se s nějakými kostlivci, které jsem měl schované vzadu “ve skříni”. Andrea mě dokázala pomocí různých technik a otázek posunout k rozhodnutím, ze kterých jsem měl strach a já si i díky stále se zvyšující důvěře ve své schopnosti dokázal “uklidit” ve svém životě. Změny v mém chování si postupně začalo všímat i okolí, jelikož jsem začal být mnohem pozitivnější a s úsměvem jde opravdu vše lépe. Povídání s Andreou mi pomohlo jak v osobním tak profesním životě, ale zároveň i se zdravotním stavem, jelikož trápící se člověk, je mnohem víc náchylný k nemocem a já jsem teď díky Andree se svým životem spokojený, za což jí moc děkuji. Takže odhoďte svůj ostych a začněte na sobě pracovat. Pravidelné setkávání se s Andreou je tou pravou cestou jak na sobě zapracovat.
Marek MichálekŠéftrenér TJ Tatran Střešovice
Když mě čekalo první koučovací sezení, domnívala jsem se, že kouče nepotřebuji. Potvrdilo se, že se mýlím. Paní Andrea mi dokázala otevřít oči. Podívat se na svou osobu z jiného úhlu. Bylo kolikrát těžké odpověď na nějakou otázku, z hlavy se mi kouřilo 🙂, jak jsem musela přemýšlet. Naučila jsem se na věci dívat novýma očima. Více si vážit sama sebe. Paní Andreu mohu vřele doporučit, je to profesionál, který mě posunul dál v pracovním i v soukromém životě. Ještě jednou děkuji.
Veronika ChriguiVedoucí klientského pracoviště VZP ČR
Koučování mi změnilo pohled na své životní cíle. Pomohlo mi ujasnit si priority a nastavit si cestu, jak svých cílů dosáhnout. Vnímám teď každý problém spíše jako příležitost a udržuji si pozitivní přístup.
Ing. Ondřej KlementSenior konzultant ve firmě logio
Jak (na)šel koučing Martina Šeredu?
Doma
L: zaujal mě koučing
M: hmm a co to je
L: pár lidem v mém okolí to změnilo život

-po měsíci-
L: našla jsem si nějaký kurz tak se na to zkusím zapsat - bude ze mě koučka
M: ok můžeš to na mě zkoušet
L: kdepak takhle to nefunguje

- po roce-

V parku před kancelářemi
Ahoj, jsem Andrea projevil jsi zájem o koučing a mě by zajímalo jaké bude tvé téma ... Nebylo žádné, měl jsem pocit, že je všechno tak, jak má být (nic mě nenapadlo).
Po několika sezeních už bylo jasné, že těch témat je mnoho. Díky technikám, které Andrea používá, najde každý, když chce! To, co mě překvapuje, je rychlost, kterou dosahuji změny, které by trvaly roky a možná by se nenastaly nikdy. Ano, koučing mění život směrem, který si sám určuji. Výsledkem je spokojenost a pocit štěstí z vlastního osobního růstu. Vnímám přímou úměru mezi vlastní otevřeností a dosaženým výsledkem. Dobrý kouč jako je Andrea nedovolí uhnout a udržuje správnou strategii.
Díky Andreo za trpělivost a Tvůj čas.
Ing. Martin ŠeredaProvozní ředitel / Senior konzultant ve firmě logio
,,Děkuji že jsi,,
Každá bytůstka si zaslouží být šťastná. Já se rozhodla být šťastná a radostná a něco dělat s těmi stavy, které jsem neměla ráda, když mě navštěvovaly bez pozvání... Chci srdečně poděkovat Andree za to, že mi dobrovolně několikrát a to doslova zavařila mozek v hlavě správně položenými otázkami. Díky Andrei jsem si teď vědomá sebe sama a svého bytí uvnitř a hlavně té velké síly, kterou jsem v sobě našla během koučovacího procesu. Jsem teď moc a moc vděčná sobě, Andrei a všem okolnostem, které mi dopomohly k tomu se odhodlat a hlavně to dotáhnout do konce. Byly chvíle, kdy jsem proces chtěla ukončit a vzdát se, ale teď na konci našeho společného úsilí a tvoření mé životní skládačky jsem nesmírně vděčná, že jsem to dotáhla! Srdečně Vám, Andreo, Děkuji a Bůh Vám žehnej!
Olga JonashRecepční TJ Tatran Střešovice
Andrea mi pomohla si ujasnit to, co doopravdy chci a ukázala mi způsob, jak toho dosáhnout. Díky tomu jsem si rozšířila obzory a uvažování. Jsem za to moc vděčná. Veškerý čas, který jsem věnovala svému růstů po boku Andrey, byl doposud ten nejlépe investovaný.
Dominika Schmidtová
Být koučovaný Andreou je podnětné, obohacující, náročné i zábavné. Už jen definice cílů byla velmi objevná, natož cesta k nim. Andrea mi pomohla si uvědomit, že již cesta k cílům je cíl sám o sobě. Přínosy jejího koučování jsou pro mě jasné… Daleko vědomější život – uvědomuji si o mnoho víc souvislostí. Zjistil jsem, že struktura mi může dávat svobodu. A pravděpodobně nejdůležitějším přínosem je poznání a přiznání si svých kvalit. Můj život ovlivnila v mém profesním i osobním životě. Pomohla mi si „zvědomit co je víra v sebe samotného a také v „proces“.
Martin KuntMajitel firmy AdPoint, http://adpoint.cz
Jsem zvyklá sama se sebou hodně pracovat, ale pod vedením Andrejky to šlo snadněji a lehce. Andrejka byla mým průvodcem a směřovatelem, nikoliv rozhodujícím činitelem. Dala mi volnost a přitom hodně podnětů k tomu, co jsem řešila. Její terapii považuji za velmi účinnou."
Veronika Hanzlíkováhttp://veronikahanzlikova.cz
Primárně jsem od koučinku čekala vyřešení problémů především v pracovní oblasti. Od toho se odvíjelo i stanovení cílů, které se ale týkaly nejen profesního života, ale i osobního, vzájemně se v podstatě prolnuly. Dosažení těchto cílů je a bude pravděpodobně delší proces, což je dáno i tím, že jsem k sobě kritická a poměrně náročná. Přínosem koučinku je pro mě jednoznačně uvědomění si toho, že cílem není dosažení těchto stanovených cílů, ale cesta k nim – tedy osvojování si způsobů, jak dosáhnout jakéhokoliv cíle. Díky Andree jsem si byla ochotna připustit, že jsem v podstatě cílevědomá, a že jde o pozitivní vlastnost. Andrea mi pomohla uvědomit si, že je důležité se umět ocenit za jakoukoliv „maličkost“ a že je potřeba být na sebe milejší. Oceňuji Andrein přístup hlavně v momentech, kdy jsem se neuměla vyjádřit, kdy jsem se ztrácela, tehdy mi pomohla najít cestu ven z myšlenek, které nikam nevedly a vrátit se k tomu důležitému. Líbilo se mi i spojení koučinku s jinými technikami, celému procesu to pak dává nový rozměr a rychlejší posun na cestě k cíli. Naučila jsem se klást si otázky a umět si na ně pravdivě odpovídat. O tom v podstatě celý koučink je – umět se ptát. Doporučuji koučink každému, kdo stojí na křižovatce a neví, kudy dál, chce zlepšit svůj život a neví jak. A nemusí se jednat zrovna o práci, koučování může pomoci v jakékoli oblasti života. Děkuji Andree za to, že byla mým průvodcem na této cestě k cílům, že ke mně přistupovala se zájmem, pochopením a nadšením pro svou práci.
Renáta GrézlováKonzultantka HR
Milá Andreo, děkuji za skvělou a milou spolupráci v rámci natáčení mého propagačního videa. Věřím, že nebylo poslední a ráda se na Vás s důvěrou opět obrátím, jakmile přijde nějaký podnět natočit si další video. Mám takový pocit , že to nebude dlouho trvat a něco vymyslíme. Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji hodně spokojených a zajímavých zákazníků :). Za mě spokojenost byla a mohu Vás jedině doporučit. Krásné a pohodové dny.
Iveta SkřivanováPraktik Rekonektivního léčení a The Reconnection
Ahoj, jmenuji se Martin Czeczinkar a pracuji jako šéftrenér a metodik florbalového oddílu Tatran Střešovice. Koučování s Andreou bylo pro mne především inspirací a impulzem do další fáze mé životní a pracovní etapy. To vše spontánně a lidskou formou. Mnoho technik a poznatků během koučinku jsem dokázal implementovat do své trenérské i osobní praxe. Očekávání od sezení byla především pozitivita a chuť na sobě pracovat. V rámci spolupráce s Andreou jsem pracoval na svých 3 oblastech:1. cíl formující osobnost, 2. cíl pracovní, 3. cíl vnitřní cesta. Mohu řící s klidem, že práce na cílech stojí za to a posun k vysněné hranici občas dost bolí! Díky strategii a taktice, kterou jsem si během sezení formoval mi koučování přineslo posun v manažerství, organizaci, vizionářství a práci se zpětnou vazbou. Ohlížím se více kolem sebe a vidím co mi jednotlivé kroky a činy přináší nejen s odstupem, ale mohu i lépe předvídat dopředu. Zlepšení lifestylu a vztahů především v rodině je pro mne dalším osobním vítězstvím. Závěrem bych rád poděkoval vedení oddílu, že mi umožnilo spolupráci s koučkou Andreou. Andrea je člověk na správném místě, který ví co dělá, a přitom na sobě dále pracuje. Děkuji za spolupráci, uvědomění a naučení sebe sama. Těší mě především cesta, kterou jsme prošli při koučování. Výsledek je jen třešinka na dortu =) Doporučuji naprosto všem bez rozdílu!
Martin CzeczinkarŠéftrenér a metodik florbalového oddílu Tatran Střešovice
Baví mě osobní rozvoj, práce na sobě, chci dosahovat vysokých cílů a považuji za důležité znát sama sebe. Na terapii mě dovedla potřeba lépe se vyznat ve svých pocitech a chápat je. Uvědomila jsem si příčiny situací, v kterých se cítím špatně. Andrea mi pomohla, abych sama našla způsob, jak s nimi pracovat. Spolupráci s Andreou považuji za příjemnou a velmi přínosnou.
MichaelaStudentka
Jmenuji se Hana Chlubnová, je mi 28 let a pracuji jako lékárnice. Poslední 4 roky od dokončení vysoké školy až do minulého podzimu jsem se cítila velmi nespokojená s vlastním životem z mnoha různých důvodů. Toužila jsem po změně, která nemohla přijít bez vlastního přičinění, ale byla jsem líná s tím něco udělat. Koučku Andreu Hnízdovou mi doporučila moje známá, abych zkusila aspoň jedno sezení a pak se rozhodnu dál. Po prvním sezení jsem cítila, že by to mohla být ta změna, na kterou čekám, ale při pohledu na stanovené cíle jsem příliš nevěřila, že by se to mohlo povést. Při sezeních jsme se snažily dobrat skutečných příčin nespokojenosti a postupovat tak, abychom je začaly pomalu řešit. Mgr. Hnízdová mně nikdy neřekla, co mám přesně dělat, ale snažila se mě navést, abych si na to přišla sama a byla velmi důrazná v dodržování témat a stanovených úkolech. Můj velký obdiv má za to, že dokázala velmi jednoduše zformulovat moje místy zmatené myšlenky a dát jim překvapivou pointu. Moje celková spokojenost přesáhla jakákoli moje očekávání, která jsem před tím měla. Postupně jsme dosáhly všech cílů, které jsme si společně daly. Koučování mi pomohlo byt zase disciplinovaná, sebevědomá, cílevědomá a šťastná. V mém osobním životě se všechno otočilo vzhůru nohama. Když porovnám život před a po, dosáhla jsem mnoha věcí, kvůli kterým jsem byla nespokojená. Zároveň se mi podařilo ovlivnit život několika dalších přátel, protože viděli, že to jde, když se opravdu chce. Koučink bych doporučila všem, kdo se chtějí v určitých věcech změnit a nevědí jak nebo na to nemají odvahu. Koučink není o tom, že Vám někdo řekne, co máte dělat, ale o tom, že Vám pomůže najít cestu a pak s Vámi chvíli po ní jde. Moc děkuji Mgr. Hnízdové, že mi pomohla překonat mé vnitřní problémy a můžu být konečně šťastná.
PharmDr. Hana ChlubnováLékárna Dr. MAX
Sezení s Andreou byla velmi zajímavá. Andrea šla v otázkách chvílemi až na dřeň a tím mi otevřela oči, abych se mohla podívat na sebe samu jiným úhlem pohledu. Ukázala mi, že cíl se dá nastavit nejen v pracovních věcech, ale i v soukromých. Ve chvílích pohody tak lze někdy lépe najít jednoduší řešení složitých situací.
Jaroslava Zvolánkovávedoucí Oddělení služeb klientům pro Hl.město Prahu VZP

Kontakt na Andreu

 

Provozovny

 

Holečkova 29, Praha 5

Štíhlice 101, Praha - východ

Telefon

+420 774 650 053

E-mail

podpora(a)andreasatopletova.cz

Facebook

Andrein facebook

LinkedIn

Andrey stručné CV

 

Průměrná cena v ČR za hodinu koučovacího sezení  (+/-60 min) je od 1.500,- Kč - 8.000,- Kč. Honorář kouče spočívá v závislosti na jeho zaměření, vzdělání, zkušenostech a jeho zapojení se do oborových aktivit.

Andrea se se svými klienty na částce vždy domlouvá individuálně.