Mgr. Andrea Šatopletová PCC,

Profesionální Certifikovaná transformační koučka, systemická psychoterapeutka
a Efektivní žena v práci i doma.

Dál se seberealizovat, dosahovat vyšších cílů,
I KDYŽ UŽ MÁTE RODINU, MNOHO AKTIVIT
A V PRÁCI VÍCE ZODPOVĚDNOSTI
, plnit si další přání, mít dostatek času a cítit se v psychické i fyzické kondici? Je to pro vás skvělá představa efektivního člověka?

Povím vám jeden příběh...

 • Byla jsem úspěšná, ALE přibrala jsem 10 kg. Měla jsem zdravotní problémy. Prošla si hraničním syndromem vyhoření. Ctila se pod psa. Nestíhala, snažila se všem pomoci, žila v neustálém shonu, neuměla odpočívat. Cítila jsem zmatek, smutek a nenaplněnost spíše než radost z úspěchu a dobře odvedené práce.
 • Od r. 2013 jsem absolvovala cca 1000 hodin konzultací s mými spokojenými klienty, kterým jsem pomohla zefektivnit jejich pracovní návyky i osobní život.
 • Před dosažením svých 30-in jsem již koučovala ředitele a vedoucí firem, kteří svou efektivitu a výkonnost zvyšovali pomocí mnou kladených mocných otázek
  a díky vzájemné efektivní komunikaci.
 • Přibližně polovina z nich proběhla se ženami, které se naučily přijímat sebe jako ženy v pracovním procesu. Odhalily tajemství ženské efektivity a odvrátily nebezpečí syndromu vyhoření nebo jiných zdravotních potíží.
 • U mužů jsem se inspirovala v jejich zacílenosti. U žen sledovala společné jmenovatele, které je třeba mít na zřeteli. Jsem přesvědčená, že ženská efektivita, produktivita a výkonnost má jiné zákonitosti než ta tradiční mužská.
 • Tak vznikla unikátní metoda pro zvýšení efektivity každý den s názvem FOKUS™, která využívá práci s detailem a nadhledem. Na úspěšný produktivní život ženy i muže pohlíží inovativním způsobem. Podporuje výkonnost, produktivitu, time-management a zároveň myslí na RADOST, ODPOČINEK A SPOKOJENOST V OSOBNÍM ŽIVOTĚ. Protože všechny oblasti v životě jsou vždy prolnuté.
 • Preferuji minimalismus, přímou otevřenou komunikaci a intuici. Podporuji svobodné vzdělávání a svobodné firmy.
 • A díky tomu všemu mohu konečně skutečně prožívat svůj život. Být zdravá, efektivní a cítit smysl ve své činnosti. Mít dostatek času na své dítě, muže i širší rodinu. Pravidelně se věnovat sobě a svým aktivitám. Cestovat, poznávat nová místa a neustále se vzdělávat a rozvíjet. 
 • Připojte se k mým FB skupinám a postupně krok za krokem jděte vstříc svým cílům i tajným přáním.

Těším se na vás uvnitř!

Andrea Šatopletová

Certifikovaná transformační koučka a systemická psychoterapeutka.
ÚSPĚŠNÍ V PRÁCI, DOMA V KLIDU.

Jak umět říct ne, přestat prokrastinovat, zvednout osobní výkonnost a užívat si až 4 hodiny denně navíc?

 • Objevte jak pracovat v klidu namísto ve stresu.
 • Jak být doma s rodinou naplno a s radostí.
 • Jak mít dostatek času a užívat si každý den.
 • MANUÁL + VIDEOPRŮVODCE + 7DENNÍ EMAILOVÝ KURZ ZDARMA

Zaměřuji se na tyto oblasti

Osobní růst, úspěch a správné nastavení cíle

Nevíte, kam směřujete, a zda jdete správně?

Je zcela přirozené, že se hodnoty a směřování v životě proměňují. Někdy se tak můžeme ocitnout ve stavu, kdy neznáme svou cílovou stanici a potřebujeme ji objevit. Její poznání je totiž klíčové k osobní spokojenosti a úspěšnosti v životě. Objevte se mnou efektivní techniky pro správné definování vašeho cíle, vize nebo poslání.

Přirozená autorita a zdravé sebevědomí

Občas si nevěříte, vybouchnete, stydíte se, máte vtíráve myšlenky,...?

Věřte nebo ne. Každý se občas potýkáme s nízkým sebevědomím, ačkoliv se na to vůbec nezdáme. Umíme velmi dobře maskovat pocity nejistoty. To bývá vyčerpávající. Dovolte si objevit otevřenou cestu komunikace, na které nemusíte předstírat a maskovat svou nejistotu. Poznejtepřijměte své já a posilte tak své sebevědomí. Budete zářit jako Hvězda a stanete se přirozenou autoritou.

Nastavení time-managementu, hranic a umění říkat NE

Nestíháte, občas jste v chaosu, nemáte čas na své úkoly, všichni kolem stále něco potřebují a vy je neumíte odmítnout?

Správné plánování a rozvrhování času zahrnuji mezi největší UM současné doby. Disponuji technikami a metodami vycházející z poznatků neurověd. Dopomohou vám k efektivnímu plánování času tak, aby do vašeho života přišel klid a spokojenost. Nastavíte si hranice a naučíte se říkat NE. Bude na vás spoleh, a tím vaše oblíbenost mezi lidmi poroste.

♀ a ♂ efektivní leadership
a spokojený tým

Berou vás stále jako "kamaráda/kamarádku", nechcete pošramotit dobré vztahy úkoly a přímostí a šéf tlačí na výsledky?

Budujeme osobnost ♀ nebo ♂lídra. Je jedno, jestli máte malý tým, nebo vedete stovky lidí. Základem bývá vyjasnění si svých potřeb, úkolů, povinností a přání. Následuje uvědomění a pevné dodržování svých hodnot. Postupujeme poznáním slabých stránek a posílením těch silných. Společně zhodnocujeme spolehlivost týmu a následnou delegaci úkolů. Všichni se učíte efektivní komunikaci. Dojdete poznání ♀ a ♂ efektivity, výkonnosti a produktivity a naučíte se je využít na maximum.

Vztahy a komunikace

Neumíte říct otevřeně svůj názor? Cítíte se nejistě? Podléháte psychosomatice (motá se vám hlava/bolí vás v krku při /po prezentaci/komunikaci konfliktního tématu s šéfem/týmem/partnerem apod.)?

Komunikace je základem vztahování se k druhým a je zcela přirozené, že dochází k třecím plochám. Jedná se totiž o vztahy s lidmi, se kterými chceme nebo musíme vycházet. Vztah k druhým se odvíjí od vztahu k sobě. Společně se v bezpečném prostředí podíváme na možné pohledy a "zrcadla", která vám vnější svět nabízí. Díky novým uvědoměním se uvolní tělo a postupně proměníte svou sebejistotu a komunikaci s druhými ve více otevřenou.

Mentorink a supervize

Klient, koučovaný, podřízený atp. s vámi "hýbe"?
Cítíte, že standardně pracujete jinak/lépe, více v lehkosti/ svobodě?
V procesu s ním je "něco" jinak? Necítíte se dobře, v klidu, jste podráždění, nudí vás..?
Děje se s vámi/ v procesu to, co jako profesionál nechcete?

Jako supervizorka a mentorka podporuji své kolegy ♀ a ♂ kouče, psychoterapeuty a další terapeuty na jejich cestě podpory druhých. Společně projdeme kompetence, vaše představy, očekávání na cestě podpory druhých a podíváme se na situaci z nových úhlů pohledu.

Jiná nebo psychoterapeutická oblast

Máte z něčeho/někoho strach?
Máte za sebou silný příběh, který vás ovládá do současnosti?Podléháte psychosomatice (motá se vám hlava/bolí vás v krku při /po prezentaci/komunikaci konfliktního tématu s šéfem/týmem/partnerem apod.)?

Věřte svému pocitu a ozvěte se mi. Společně si na vaše téma popovídáme o promluvíme o dalších možných krocích.

 

Průběh rozhovoru

 • Prvně dojde k telefonické nebo emailové domluvě termínu, času a způsob spojení pro rozhovor příp. místa.
 • Na začátku, není-li potřeba jinak, se představím. Dále si povídáme o vašich očekáváních a představách spolupráce.
 • Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dostavit, dejte mi vědět 24 hodin předem. V jiném případě sezení považuji za proběhlé, protože již nemohu hodinu obsadit jiným klientem.
 • Na sezení si rezervujte přibližně hodinu času s ohledem na to, že se z užitečných důvodů může kdykoliv protáhnout nebo zkrátit.
 • V rámci psychoterapeutického i koučovacího procesu jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem psychoterapeuta a kouče.

Můj pracovní styl

Mgr. Andrea Šatopletová PCC,
Profesionální Certifikovaná transformační koučka, systemická psychoterapeutka,
supervizorkamentorka
♀♂ koučů, psychoterapeutů, manažerů a vedoucích pracovníků

 • Spolupracuji s firmami, které chtějí nejen naplněný byznys plán a kvalitní výstupy, ale starají se také o spokojenost svých lidí.
  V procesu si klienti uvědomují vliv na svůj život a díky podnětným otázkám docházejí k novým uvědoměním a akcím, které je posouvají k jejich snůmcílům.
  Plníme byznys plány a zároveň zkvalitňujeme vztahy (k sobě a k druhým).

 • V průběhu rozhovoru se dělím o svou intuici a myšlenky, které mi jdou v průběhu společného rozhovoru hlavou.
  Sdílím vše, co mně a lidem kolem mě pomáhá žít spokojený, kvalitní, smysluplný, užitečný a svobodný život.
  Dělím se o know-how, které jsem v životě nasbírala, aby vám ve vašem rozhovoru bylo co nejvíce prospěšné.
 • Základem je partnerský dialog a trefně položená otázka, která otevře nové pohledy do probíraných témat.
  Využívám především na řešení orientovaný a narativní systemický přístup, techniky vycházející z neurověd (Brain-based coaching), metodu hlubinné imaginace a poznatky z kvantové fyziky.
 • Ve své práci využívám nejen svou mysl, ale také duši a srdce. Mé dary empatického naslouchání, přímé komunikace a schopnosti podporovat potenciál lidí jsou základem pro podněcování a vytváření nových hodnotných uvědomění.

Dále jsem

zakladatelka projektu Umím říct NE

zakladatelka projektu Efektivní ženy

členka mezinárodní federace koučů ICF

jedna z prvních členek projektu Simple Link

autorka článků na portále o sebepoznání

JAK POZNAT A DĚLAT TO SKUTEČNĚ DŮLEŽITÉ?

 • Chcete kvalitně odvádět svou práci a zároveň tu být pro svou rodinu..?
 • Už se vám zdá váš ideál jako nedosažitelný?

Naučte se uvidět to nejvíce důležité, co vás posune blíž k vaší vysněné představě života v práci i doma.

Jak vnímají psychoterapeutickou a koučovací práci mí bývalí klienti?

Andreu jsem oslovila ve snaze najít cestu ven z bludného kruhu. Byly věci, které jsem uměla pojmenovat, ale nedokázala jsem s nimi pohnout. Andrea mi svými dobře mířenými otázkami během pouhých pár on-line sezení pomohla najít cestu ven, podívat se na celou věc z nového úhlu pohledu a já jsem pod jejím vedením dokázala přeměnit paralyzující strach na přátelského a nápomocného bodyguarda. Andrea je laskavě vytrvalá. Její otázky jsou přesně mířené a i díky tomu byla naše spolupráce relativně krátká, ale velmi efektivní.
Karolína Rybkoválektorka angličtiny
Chci Vám poděkovat za to, že jste byla můj záchranný kruh...:) přišla jsem k Vám skoro před rokem, zničená, s nízkým sebevědomím, nesebeláskou, unavená s bolestmi hlavy. Měla jsem představu, že nějak zachráním svůj vztah s manželem, a že dostanu nějaký podrobný návod na život, i když jsem podvědomě věděla, že to tak nejde..:) Hned při prvním setkání jste mě vyvedla z tohoto omylu a jsem za to moc vděčná..:) Během naších setkání ať už osobních anebo po skypu jste mě svými dotazy vedla k sebepoznání, sebelásce, zdravé kritice bez výčitek, že jsem špatná, umění pustit určité věci a přehnaně se nebát...:) Nyní jsem sebevědomější, umím odpočívat vypnout.....:) Sice jsem svůj vztah s manželem nezachránila za to se povedlo zachránit sama sebe..:) Moc Vám děkuji za Vaší empatii, naslouchání a vedení, že jste od začátku byla a jste moji fanynkou...:) že jste přes moji zničenost se kterou jsem k vám přišla viděla, to že jsem silná..:) Jste úžasná, já nepřestanu děkovat Bohu, že mi Vás poslal do cesty...:) Určitě Vás budu sledovat na koučinku na FB...:) Ještě jednou moc díky, mějte se krásně a přeji jenom samé úspěchy.
Eva RemešováOperátorka Call centra v ČSOB
Setkávání s Mgr. Šatopletovou bylo pro mne velkým přínosem. Získala jsem odpovědi na své otázky a její následné doptávání mi pomohlo pochopit jak dosáhnout svého stanoveného cíle. Odnesla jsem si poznání, jak mám zpracovat informace, jak s nimi pracovat a více poznat sama sebe.
Bc. Jarmila Bechnerovávedoucí oddělení služeb klientům pro Středočeský kraj VZP
Koučování s Andreou pro mne bylo zajímavou zkušeností. Trefné otázky, které bych si sám zřejmě nepoložil, mi pomohly o věcech přemýšlet z poněkud jiného úhlu a v konečném důsledku pro mne byly velkou inspirací.
Ing. Martin Štípekředitel odboru služeb klientům VZP
Na mojí roční spolupráci s Andreou oceňuji mimo jiné její schopnost vytvořit atmosféru důvěry - nebála jsem se před ní mluvit o nejvnitřnějších pocitech a obavách. Přišla jsem za ní, abych se ve svém životě posunula, vykročila z bludného kruhu. Dala naší spolupráci jasnou strukturu, což mi vyhovovalo, opakovaně se ujišťovala, jestli jdeme správně. Díky jejím správně cíleným otázkám a podpoře ve věcech, ve kterých jsem si nebyla jistá, jsem se dobrala životní změny, se kterou jsem moc spokojená. Ještě jednou děkuji.
Jana N.manažerka
Koučování pro mě byla zajímavá zkušenost. Poskytlo mi jiný náhled na mé problémy a obavy. Sezení s paní Šatopletovou bylo vždy příjemné. Přiměla mě zamyslet se a hlavně pojmenovat konkrétně to, co řeším. Poté bylo vidět, že vše je řešitelné. A i když to nebylo vždy jednoduché povznést se nad svůj špatný pocit z řešených problémů, na konci každého sezení jsem měla dobrý pocit, že vidím cestu, kam se ubírat a jak zlepšit své pocity a tím být šťastnější. Práce na stanovených metodách je však už na mně 🙂 věřím, že krůček po krůčku dosáhnu kýženého cíle.
Ing. Markéta Stíbalovávedoucí referátu peněžních operací VZP ČR
Konzultace s Andreou pro mě byly velkým zážitkem. Přestože jsem měla o koučinku teoretické znalosti, jeho praktická stránka mě velmi překvapila. Jednalo se o pozitivní dialogy, které mi pomohly uspořádat myšlenky a uvědomit si, co je pro mě nejdůležitější. Andrea mi pomohla vymanit se z myšlenkových stereotypů, které mě pevně svazovaly a ovlivňovaly tak negativně moje chování, což jsem si ovšem neuvědomovala. Svými otázkami mi otevřela cestu, kterou bych se sama nikdy nevydala a dodala mi odvahu udělat po ní první kroky. Naše společné setkávání mi přineslo takřka okamžitě velkou úlevu a následně úžasné výsledky v osobním i pracovním životě. Andreu rozhodně doporučuji všem, kteří chtějí něco změnit. Andrejko, Vaše empatie, nadhled a optimismus jsou pro mě i nadále velkou inspirací!
Bc. Lucie Vančurovávedoucí klientského pracoviště VZP ČR
Ač jsem asi jako většina Čechů měl zprvu obavy a pochybnosti jak mi psychoterapeutická sezení s Andreou mohou pomoci, i přesto jsem se rozhodl do toho jít a už od prvního sezení jsem pochopil, že to bylo správné rozhodnutí. Potřeboval jsem si uspořádat život a vyrovnat se s nějakými kostlivci, které jsem měl schované vzadu “ve skříni”. Andrea mě dokázala pomocí různých technik a otázek posunout k rozhodnutím, ze kterých jsem měl strach a já si i díky stále se zvyšující důvěře ve své schopnosti dokázal “uklidit” ve svém životě. Změny v mém chování si postupně začalo všímat i okolí, jelikož jsem začal být mnohem pozitivnější a s úsměvem jde opravdu vše lépe. Povídání s Andreou mi pomohlo jak v osobním tak profesním životě, ale zároveň i se zdravotním stavem, jelikož trápící se člověk, je mnohem víc náchylný k nemocem a já jsem teď díky Andree se svým životem spokojený, za což jí moc děkuji. Takže odhoďte svůj ostych a začněte na sobě pracovat. Pravidelné setkávání se s Andreou je tou pravou cestou jak na sobě zapracovat.
Marek MichálekŠéftrenér TJ Tatran Střešovice
Když mě čekalo první koučovací sezení, domnívala jsem se, že kouče nepotřebuji. Potvrdilo se, že se mýlím. Paní Andrea mi dokázala otevřít oči. Podívat se na svou osobu z jiného úhlu. Bylo kolikrát těžké odpověď na nějakou otázku, z hlavy se mi kouřilo 🙂, jak jsem musela přemýšlet. Naučila jsem se na věci dívat novýma očima. Více si vážit sama sebe. Paní Andreu mohu vřele doporučit, je to profesionál, který mě posunul dál v pracovním i v soukromém životě. Ještě jednou děkuji.
Veronika ChriguiVedoucí klientského pracoviště VZP ČR
Koučování mi změnilo pohled na své životní cíle. Pomohlo mi ujasnit si priority a nastavit si cestu, jak svých cílů dosáhnout. Vnímám teď každý problém spíše jako příležitost a udržuji si pozitivní přístup.
Ing. Ondřej KlementSenior konzultant ve firmě logio
Jak (na)šel koučing Martina Šeredu?
Doma
L: zaujal mě koučing
M: hmm a co to je
L: pár lidem v mém okolí to změnilo život

-po měsíci-
L: našla jsem si nějaký kurz tak se na to zkusím zapsat - bude ze mě koučka
M: ok můžeš to na mě zkoušet
L: kdepak takhle to nefunguje

- po roce-

V parku před kancelářemi
Ahoj, jsem Andrea projevil jsi zájem o koučing a mě by zajímalo jaké bude tvé téma ... Nebylo žádné, měl jsem pocit, že je všechno tak, jak má být (nic mě nenapadlo).
Po několika sezeních už bylo jasné, že těch témat je mnoho. Díky technikám, které Andrea používá, najde každý, když chce! To, co mě překvapuje, je rychlost, kterou dosahuji změny, které by trvaly roky a možná by se nenastaly nikdy. Ano, koučing mění život směrem, který si sám určuji. Výsledkem je spokojenost a pocit štěstí z vlastního osobního růstu. Vnímám přímou úměru mezi vlastní otevřeností a dosaženým výsledkem. Dobrý kouč jako je Andrea nedovolí uhnout a udržuje správnou strategii.
Díky Andreo za trpělivost a Tvůj čas.
Ing. Martin ŠeredaProvozní ředitel / Senior konzultant ve firmě logio
,,Děkuji že jsi,,
Každá bytůstka si zaslouží být šťastná. Já se rozhodla být šťastná a radostná a něco dělat s těmi stavy, které jsem neměla ráda, když mě navštěvovaly bez pozvání... Chci srdečně poděkovat Andree za to, že mi dobrovolně několikrát a to doslova zavařila mozek v hlavě správně položenými otázkami. Díky Andrei jsem si teď vědomá sebe sama a svého bytí uvnitř a hlavně té velké síly, kterou jsem v sobě našla během koučovacího procesu. Jsem teď moc a moc vděčná sobě, Andrei a všem okolnostem, které mi dopomohly k tomu se odhodlat a hlavně to dotáhnout do konce. Byly chvíle, kdy jsem proces chtěla ukončit a vzdát se, ale teď na konci našeho společného úsilí a tvoření mé životní skládačky jsem nesmírně vděčná, že jsem to dotáhla! Srdečně Vám, Andreo, Děkuji a Bůh Vám žehnej!
Olga JonashRecepční TJ Tatran Střešovice
Andrea mi pomohla si ujasnit to, co doopravdy chci a ukázala mi způsob, jak toho dosáhnout. Díky tomu jsem si rozšířila obzory a uvažování. Jsem za to moc vděčná. Veškerý čas, který jsem věnovala svému růstů po boku Andrey, byl doposud ten nejlépe investovaný.
Dominika Schmidtová
Být koučovaný Andreou je podnětné, obohacující, náročné i zábavné. Už jen definice cílů byla velmi objevná, natož cesta k nim. Andrea mi pomohla si uvědomit, že již cesta k cílům je cíl sám o sobě. Přínosy jejího koučování jsou pro mě jasné… Daleko vědomější život – uvědomuji si o mnoho víc souvislostí. Zjistil jsem, že struktura mi může dávat svobodu. A pravděpodobně nejdůležitějším přínosem je poznání a přiznání si svých kvalit. Můj život ovlivnila v mém profesním i osobním životě. Pomohla mi si „zvědomit co je víra v sebe samotného a také v „proces“.
Martin KuntMajitel firmy AdPoint, http://adpoint.cz
Jsem zvyklá sama se sebou hodně pracovat, ale pod vedením Andrejky to šlo snadněji a lehce. Andrejka byla mým průvodcem a směřovatelem, nikoliv rozhodujícím činitelem. Dala mi volnost a přitom hodně podnětů k tomu, co jsem řešila. Její terapii považuji za velmi účinnou."
Veronika Hanzlíkováhttp://veronikahanzlikova.cz
Primárně jsem od koučinku čekala vyřešení problémů především v pracovní oblasti. Od toho se odvíjelo i stanovení cílů, které se ale týkaly nejen profesního života, ale i osobního, vzájemně se v podstatě prolnuly. Dosažení těchto cílů je a bude pravděpodobně delší proces, což je dáno i tím, že jsem k sobě kritická a poměrně náročná. Přínosem koučinku je pro mě jednoznačně uvědomění si toho, že cílem není dosažení těchto stanovených cílů, ale cesta k nim – tedy osvojování si způsobů, jak dosáhnout jakéhokoliv cíle. Díky Andree jsem si byla ochotna připustit, že jsem v podstatě cílevědomá, a že jde o pozitivní vlastnost. Andrea mi pomohla uvědomit si, že je důležité se umět ocenit za jakoukoliv „maličkost“ a že je potřeba být na sebe milejší. Oceňuji Andrein přístup hlavně v momentech, kdy jsem se neuměla vyjádřit, kdy jsem se ztrácela, tehdy mi pomohla najít cestu ven z myšlenek, které nikam nevedly a vrátit se k tomu důležitému. Líbilo se mi i spojení koučinku s jinými technikami, celému procesu to pak dává nový rozměr a rychlejší posun na cestě k cíli. Naučila jsem se klást si otázky a umět si na ně pravdivě odpovídat. O tom v podstatě celý koučink je – umět se ptát. Doporučuji koučink každému, kdo stojí na křižovatce a neví, kudy dál, chce zlepšit svůj život a neví jak. A nemusí se jednat zrovna o práci, koučování může pomoci v jakékoli oblasti života. Děkuji Andree za to, že byla mým průvodcem na této cestě k cílům, že ke mně přistupovala se zájmem, pochopením a nadšením pro svou práci.
Renáta GrézlováKonzultantka HR
Milá Andreo, děkuji za skvělou a milou spolupráci v rámci natáčení mého propagačního videa. Věřím, že nebylo poslední a ráda se na Vás s důvěrou opět obrátím, jakmile přijde nějaký podnět natočit si další video. Mám takový pocit , že to nebude dlouho trvat a něco vymyslíme. Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji hodně spokojených a zajímavých zákazníků :). Za mě spokojenost byla a mohu Vás jedině doporučit. Krásné a pohodové dny.
Iveta SkřivanováPraktik Rekonektivního léčení a The Reconnection
Ahoj, jmenuji se Martin Czeczinkar a pracuji jako šéftrenér a metodik florbalového oddílu Tatran Střešovice. Koučování s Andreou bylo pro mne především inspirací a impulzem do další fáze mé životní a pracovní etapy. To vše spontánně a lidskou formou. Mnoho technik a poznatků během koučinku jsem dokázal implementovat do své trenérské i osobní praxe. Očekávání od sezení byla především pozitivita a chuť na sobě pracovat. V rámci spolupráce s Andreou jsem pracoval na svých 3 oblastech:1. cíl formující osobnost, 2. cíl pracovní, 3. cíl vnitřní cesta. Mohu řící s klidem, že práce na cílech stojí za to a posun k vysněné hranici občas dost bolí! Díky strategii a taktice, kterou jsem si během sezení formoval mi koučování přineslo posun v manažerství, organizaci, vizionářství a práci se zpětnou vazbou. Ohlížím se více kolem sebe a vidím co mi jednotlivé kroky a činy přináší nejen s odstupem, ale mohu i lépe předvídat dopředu. Zlepšení lifestylu a vztahů především v rodině je pro mne dalším osobním vítězstvím. Závěrem bych rád poděkoval vedení oddílu, že mi umožnilo spolupráci s koučkou Andreou. Andrea je člověk na správném místě, který ví co dělá, a přitom na sobě dále pracuje. Děkuji za spolupráci, uvědomění a naučení sebe sama. Těší mě především cesta, kterou jsme prošli při koučování. Výsledek je jen třešinka na dortu =) Doporučuji naprosto všem bez rozdílu!
Martin CzeczinkarŠéftrenér a metodik florbalového oddílu Tatran Střešovice
Baví mě osobní rozvoj, práce na sobě, chci dosahovat vysokých cílů a považuji za důležité znát sama sebe. Na terapii mě dovedla potřeba lépe se vyznat ve svých pocitech a chápat je. Uvědomila jsem si příčiny situací, v kterých se cítím špatně. Andrea mi pomohla, abych sama našla způsob, jak s nimi pracovat. Spolupráci s Andreou považuji za příjemnou a velmi přínosnou.
MichaelaStudentka
Jmenuji se Hana Chlubnová, je mi 28 let a pracuji jako lékárnice. Poslední 4 roky od dokončení vysoké školy až do minulého podzimu jsem se cítila velmi nespokojená s vlastním životem z mnoha různých důvodů. Toužila jsem po změně, která nemohla přijít bez vlastního přičinění, ale byla jsem líná s tím něco udělat. Koučku Andreu Hnízdovou mi doporučila moje známá, abych zkusila aspoň jedno sezení a pak se rozhodnu dál. Po prvním sezení jsem cítila, že by to mohla být ta změna, na kterou čekám, ale při pohledu na stanovené cíle jsem příliš nevěřila, že by se to mohlo povést. Při sezeních jsme se snažily dobrat skutečných příčin nespokojenosti a postupovat tak, abychom je začaly pomalu řešit. Mgr. Hnízdová mně nikdy neřekla, co mám přesně dělat, ale snažila se mě navést, abych si na to přišla sama a byla velmi důrazná v dodržování témat a stanovených úkolech. Můj velký obdiv má za to, že dokázala velmi jednoduše zformulovat moje místy zmatené myšlenky a dát jim překvapivou pointu. Moje celková spokojenost přesáhla jakákoli moje očekávání, která jsem před tím měla. Postupně jsme dosáhly všech cílů, které jsme si společně daly. Koučování mi pomohlo byt zase disciplinovaná, sebevědomá, cílevědomá a šťastná. V mém osobním životě se všechno otočilo vzhůru nohama. Když porovnám život před a po, dosáhla jsem mnoha věcí, kvůli kterým jsem byla nespokojená. Zároveň se mi podařilo ovlivnit život několika dalších přátel, protože viděli, že to jde, když se opravdu chce. Koučink bych doporučila všem, kdo se chtějí v určitých věcech změnit a nevědí jak nebo na to nemají odvahu. Koučink není o tom, že Vám někdo řekne, co máte dělat, ale o tom, že Vám pomůže najít cestu a pak s Vámi chvíli po ní jde. Moc děkuji Mgr. Hnízdové, že mi pomohla překonat mé vnitřní problémy a můžu být konečně šťastná.
PharmDr. Hana ChlubnováLékárna Dr. MAX
Sezení s Andreou byla velmi zajímavá. Andrea šla v otázkách chvílemi až na dřeň a tím mi otevřela oči, abych se mohla podívat na sebe samu jiným úhlem pohledu. Ukázala mi, že cíl se dá nastavit nejen v pracovních věcech, ale i v soukromých. Ve chvílích pohody tak lze někdy lépe najít jednoduší řešení složitých situací.
Jaroslava Zvolánkovávedoucí Oddělení služeb klientům pro Hl.město Prahu VZP

Kontakt

 

Telefon

+420 774 650 053

E-mail

podpora(a)andreasatopletova.cz

Facebook

Andrea Šatopletová

LinkedIn

Mgr. Andrea Šatopletová, PCC

Pracuji online na platformě, kterou preferujete, nebo po telefonu.

Rezervace úvodní konzultace
ZDARMA

Úvodní konzultace cca 30 min je ZDARMA. 
Rezervujte si ji na emailu podpora@andreasatopletova.cz nebo na tel. čísle +420 774 650 053.

Průměrná cena v ČR za hodinovou konzultaci  s profesionálem (+/-60 min) je od 1.000,- Kč - 8.000,- Kč (dle ICF).
Konečná cena konzultace se odvíjí v závislosti na jejím zaměření, od místa setkání s klientem,
a zda se jedná o oborovou či charitativní aktivitu.