Buďte (s) expertem na svůj život!

 

Help yourself before helping others.

 

 

  • Andrea přichází s novým online kurzem, který slibuje start Vaší životní změny.

 

  • Andrea je certifikovaná koučka ICF spolupracující s firmami, které chtějí nejen naplněný byznys plán a kvalitní výstupy, ale které se také starají o spokojenost svých lidí. Andrea přistupuje ke každému koučovanému tak, že je schopen si své palčivé situace vyřešit sám, ale využívá koučovací proces pro urychlení jejich řešení. Každý se někdy nacházíme na křižovatce, kdy nevíme kudy kam.

 

  • Základem koučovacího procesu je dialog a trefně položená otázka, která otevře nové pohledy do probíraných témat. Andrea využívá především metody na řešení orientovaného systemického přístupu a techniky vycházející z neurověd (Brain-based coaching).
Podívejte se na lekci zdarma!

Unikátní online kurz, který pomáhá nastartovat změnu!

 

Ráno se vzbudíte a nechce se vám z postele? Hledáte směr ve svém životě? Chybí vám podpora a vedení krok za krokem, ale nemáte čas někam docházet? S mojí podporou a vedením najdete 3 inspirující cíle svého života, díky kterým se z vás stane ranní ptáče.

Andrea se zaměřuje na tyto oblasti

Chcete na sobě pracovat, baví Vás osobní rozvoj, ale nemáte svůj vlastní cíl?

Je zcela přirozené, že se naše hodnoty a směřování v životě proměňují. Někdy se tak můžeme ocitnout ve stavu, kdy neznáme svou cílovou stanici a potřebujeme ji objevit. Její poznání je totiž klíčové k osobní spokojenosti a úspěšnosti v životě. Existuje mnoho technik, které můžeme využít při hledání Vašeho cíle, vize nebo dokonce poslání.

Máte malé sebe-vědomí a už s tím chcete konečně něco udělat?

Věřte nebo ne, každý se občas potýkáme s nízkým sebe-vědomím, ačkoliv se na to vůbec nezdáme. Umíme velmi dobře maskovat naše pocity nejistoty a je to často velmi vyčerpávající. Společně nalezneme cestu, na které budete mít skvělý pocit ze sebe samých, abyste už více nemuseli předstírat a maskovat své nejisté pocity. Poznejte nejen své přednosti a slabší stránky a buďte sami sebou.

Nějak fungujete, ale dodržování termínů a přijatelné rozvrhování času Vám stále dělá potíže?

Správné plánování a rozvrhování času zahrnuji mezi největší UM současné doby. Kdo se pyšní zvládnutými úkoly včas, vyrovnanému pracovnímu a osobnímu životu, ten může být právem hrdý. Disponuji technikami a metodami vycházející z poznatků neurověd, které jsou zaměřené na řešení situací, a které Vám postupně pomohou k efektivnímu plánování času tak,  abyste byli spokojení Vy i Vaše okolí.

V práci vycházíte celkem dobře, ale cítíte zahlcení, stres a nespokojenost s fungováním vašeho týmu?

V tomto případě se jedná o spolupráci na posílení osobnosti leadera. Je jedno, jestli máte malý tým, nebo vedete stovky lidí. Základem bývá zjištění a nastavení si svých hranic a jejich dodržování uvnitř i navenek, poznání silných a slabých stránek spolu s hodnotami, na kterých poté stavíme při pracovních úkolech a při učení se asertivní komunikaci. Společnou prací se mnou se můžete naučit efektivnímu delegování práce, díky čemuž získáte prostor na Vaši činnost. Zároveň se můžete stát přirozenou autoritou pro své kolegy i tým. 

Řešíte vztahy a komunikaci?

Máte partnera, ale cítíte že to není ono? Hledáte partnera, ale stále marně? V komunikaci s druhými nejste sami sebou? Chcete lépe komunikovat v práci nebo doma?

Tyto a další podobné otázky se nacházejí v oblasti komunikace, kterou všichni řešíme mnohokrát za život. Komunikace je základem vztahování se k druhým a je zcela přirozené, že dochází k třecím plochám. Jedná se totiž o vztahy s lidmi, se kterými chceme nebo musíme vycházet. Vyjasnění si svých silných stránek, umění oceňování, pozitivní pohled na svět - to vše souvisí s kvalitními vztahy (k sobě a k druhým) a s uměním asertivní komunikace. Pojďme společně přijít na možnosti k příjemnější komunikaci a kvalitnějším vztahům.

Probíraná témata v rozhovorech s klienty mohou být různá tolik, jako je lidem přirozená různost povah a jejich potenciálu. Nebojte se Andreu oslovit s Vaším osobním tématem, které tu není uvedené.

 

Průběh rozhovoru s Andreou

Někteří klienti si neumí představit, jak sezení probíhá. Prvně dojde k telefonické nebo emailové domluvě termínu a místa. Většinou na začátku není-li potřeba jinak, Andrea klientům představuje svou osobu a služby, které nabízí. Pokud se z nějakého důvodu nemohou klienti dostavit, dávají Andree vědět alespoň 24 hodin předem, v jiném případě je sezení považováno za proběhlé, protože již není možné hodinu obsadit jiným klientem. Na sezení si klienti rezervují přibližně hodinu času s ohledem na to, že se sezení z užitečných důvodů může kdykoliv protáhnout nebo zkrátit. V rámci terapeutického i koučovacího procesu je Andrea vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem psychoterapeuta a kouče.

Seznamte se s Andreou

Mgr. Andrea Šatopletová, ACC

Certifikovaná koučka a psychoterapeutka

 

"Již od útlého dětství vnímám, že jsem obdržela dar umění naslouchat, empatie a přímé komunikace, kterou pro svou práci s klienty vnímám jako klíčovou.

 

Ať už jste majitel, ředitel, manager nebo jiný leader, každý se někdy ocitáme na křižovatce, kdy nevíme, jak se rozhodnout. Věřím, že to zvládnete vyřešit. Představte si ale, že ušetříte minimálně polovinu času, kdy si lámete hlavu a nevíte, jak z palčivé situace ven.

 

Zdá se až neuvěřitelné, že často stačí jedna trefně položená otázka, která pomůže vyřešit téma během chvilky. Samotné vás ale nenapadne. Pojďte si se mnou popovídat a sami pochopíte."

 

 

 

Jak vnímají terapeutickou a koučovací práci s Andreou její klienti?

Koučování mi změnilo pohled na své životní cíle. Pomohlo mi ujasnit si priority a nastavit si cestu, jak svých cílů dosáhnout. Vnímám teď každý problém spíše jako příležitost a udržuji si pozitivní přístup.

Ing. Ondřej KlementSenior konzultant ve firmě logio

Jak (na)šel koučing Martina Šeredu?
Doma
L: zaujal mě koučing
M: hmm a co to je
L: pár lidem v mém okolí to změnilo život

-po měsíci-
L: našla jsem si nějaký kurz tak se na to zkusím zapsat - bude ze mě koučka
M: ok můžeš to na mě zkoušet
L: kdepak takhle to nefunguje

- po roce-

V parku před kancelářemi
Ahoj, jsem Andrea projevil jsi zájem o koučing a mě by zajímalo jaké bude tvé téma ... Nebylo žádné, měl jsem pocit, že je všechno tak, jak má být (nic mě nenapadlo).
Po několika sezeních už bylo jasné, že těch témat je mnoho. Díky technikám, které Andrea používá, najde každý, když chce! To, co mě překvapuje, je rychlost, kterou dosahuji změny, které by trvaly roky a možná by se nenastaly nikdy. Ano, koučing mění život směrem, který si sám určuji. Výsledkem je spokojenost a pocit štěstí z vlastního osobního růstu. Vnímám přímou úměru mezi vlastní otevřeností a dosaženým výsledkem. Dobrý kouč jako je Andrea nedovolí uhnout a udržuje správnou strategii.
Díky Andreo za trpělivost a Tvůj čas.

Ing. Martin ŠeredaProvozní ředitel / Senior konzultant ve firmě logio

,,Děkuji že jsi,,
Každá bytůstka si zaslouží být šťastná. Já se rozhodla být šťastná a radostná a něco dělat s těmi stavy, které jsem neměla ráda, když mě navštěvovaly bez pozvání... Chci srdečně poděkovat Andree za to, že mi dobrovolně několikrát a to doslova zavařila mozek v hlavě správně položenými otázkami. Díky Andrei jsem si teď vědomá sebe sama a svého bytí uvnitř a hlavně té velké síly, kterou jsem v sobě našla během koučovacího procesu. Jsem teď moc a moc vděčná sobě, Andrei a všem okolnostem, které mi dopomohly k tomu se odhodlat a hlavně to dotáhnout do konce. Byly chvíle, kdy jsem proces chtěla ukončit a vzdát se, ale teď na konci našeho společného úsilí a tvoření mé životní skládačky jsem nesmírně vděčná, že jsem to dotáhla! Srdečně Vám, Andreo, Děkuji a Bůh Vám žehnej!

Olga JonashRecepční TJ Tatran Střešovice

Andrea mi pomohla si ujasnit to, co doopravdy chci a ukázala mi způsob, jak toho dosáhnout. Díky tomu jsem si rozšířila obzory a uvažování. Jsem za to moc vděčná. Veškerý čas, který jsem věnovala svému růstů po boku Andrei, byl doposud ten nejlépe investovaný.

Dominika Schmidtová

Být koučovaný Andreou je podnětné, obohacující, náročné i zábavné. Už jen definice cílů byla velmi objevná, natož cesta k nim. Andrea mi pomohla si uvědomit, že již cesta k cílům je cíl sám o sobě. Přínosy jejího koučování jsou pro mě jasné… Daleko vědomější život – uvědomuji si o mnoho víc souvislostí. Zjistil jsem, že struktura mi může dávat svobodu. A pravděpodobně nejdůležitějším přínosem je poznání a přiznání si svých kvalit. Můj život ovlivnila v mém profesním i osobním životě. Pomohla mi si „zvědomit co je víra v sebe samotného a také v „proces“.

Martin KuntMajitel firmy AdPoint, http://adpoint.cz

Jsem zvyklá sama se sebou hodně pracovat, ale pod vedením Andrejky to šlo snadněji a lehce. Andrejka byla mým průvodcem a směřovatelem, nikoliv rozhodujícím činitelem. Dala mi volnost a přitom hodně podnětů k tomu, co jsem řešila. Její terapii považuji za velmi účinnou."

Veronika Hanzlíkováhttp://veronikahanzlikova.cz

Primárně jsem od koučinku čekala vyřešení problémů především v pracovní oblasti. Od toho se odvíjelo i stanovení cílů, které se ale týkaly nejen profesního života, ale i osobního, vzájemně se v podstatě prolnuly. Dosažení těchto cílů je a bude pravděpodobně delší proces, což je dáno i tím, že jsem k sobě kritická a poměrně náročná. Přínosem koučinku je pro mě jednoznačně uvědomění si toho, že cílem není dosažení těchto stanovených cílů, ale cesta k nim – tedy osvojování si způsobů, jak dosáhnout jakéhokoliv cíle. Díky Andree jsem si byla ochotna připustit, že jsem v podstatě cílevědomá, a že jde o pozitivní vlastnost. Andrea mi pomohla uvědomit si, že je důležité se umět ocenit za jakoukoliv „maličkost“ a že je potřeba být na sebe milejší. Oceňuji Andrein přístup hlavně v momentech, kdy jsem se neuměla vyjádřit, kdy jsem se ztrácela, tehdy mi pomohla najít cestu ven z myšlenek, které nikam nevedly a vrátit se k tomu důležitému. Líbilo se mi i spojení koučinku s jinými technikami, celému procesu to pak dává nový rozměr a rychlejší posun na cestě k cíli. Naučila jsem se klást si otázky a umět si na ně pravdivě odpovídat. O tom v podstatě celý koučink je – umět se ptát. Doporučuji koučink každému, kdo stojí na křižovatce a neví, kudy dál, chce zlepšit svůj život a neví jak. A nemusí se jednat zrovna o práci, koučování může pomoci v jakékoli oblasti života. Děkuji Andree za to, že byla mým průvodcem na této cestě k cílům, že ke mně přistupovala se zájmem, pochopením a nadšením pro svou práci.

Renáta GrézlováKonzultantka HR

Milá Andreo, děkuji za skvělou a milou spolupráci v rámci natáčení mého propagačního videa. Věřím, že nebylo poslední a ráda se na Vás s důvěrou opět obrátím, jakmile přijde nějaký podnět natočit si další video. Mám takový pocit , že to nebude dlouho trvat a něco vymyslíme. Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji hodně spokojených a zajímavých zákazníků :). Za mě spokojenost byla a mohu Vás jedině doporučit. Krásné a pohodové dny.

Iveta SkřivanováPraktik Rekonektivního léčení a The Reconnection

Ahoj, jmenuji se Martin Czeczinkar a pracuji jako šéftrenér a metodik florbalového oddílu Tatran Střešovice. Koučování s Andreou bylo pro mne především inspirací a impulzem do další fáze mé životní a pracovní etapy. To vše spontánně a lidskou formou. Mnoho technik a poznatků během koučinku jsem dokázal implementovat do své trenérské i osobní praxe. Očekávání od sezení byla především pozitivita a chuť na sobě pracovat. V rámci spolupráce s Andreou jsem pracoval na svých 3 oblastech:1. cíl formující osobnost, 2. cíl pracovní, 3. cíl vnitřní cesta. Mohu řící s klidem, že práce na cílech stojí za to a posun k vysněné hranici občas dost bolí! Díky strategii a taktice, kterou jsem si během sezení formoval mi koučování přineslo posun v manažerství, organizaci, vizionářství a práci se zpětnou vazbou. Ohlížím se více kolem sebe a vidím co mi jednotlivé kroky a činy přináší nejen s odstupem, ale mohu i lépe předvídat dopředu. Zlepšení lifestylu a vztahů především v rodině je pro mne dalším osobním vítězstvím. Závěrem bych rád poděkoval vedení oddílu, že mi umožnilo spolupráci s koučkou Andreou. Andrea je člověk na správném místě, který ví co dělá, a přitom na sobě dále pracuje. Děkuji za spolupráci, uvědomění a naučení sebe sama. Těší mě především cesta, kterou jsme prošli při koučování. Výsledek je jen třešinka na dortu =) Doporučuji naprosto všem bez rozdílu!

Martin CzeczinkarŠéftrenér a metodik florbalového oddílu Tatran Střešovice

Baví mě osobní rozvoj, práce na sobě, chci dosahovat vysokých cílů a považuji za důležité znát sama sebe. Na terapii mě dovedla potřeba lépe se vyznat ve svých pocitech a chápat je. Uvědomila jsem si příčiny situací, v kterých se cítím špatně. Andrea mi pomohla, abych sama našla způsob, jak s nimi pracovat. Spolupráci s Andreou považuji za příjemnou a velmi přínosnou.

MichaelaStudentka

Jmenuji se Hana Chlubnová, je mi 28 let a pracuji jako lékárnice. Poslední 4 roky od dokončení vysoké školy až do minulého podzimu jsem se cítila velmi nespokojená s vlastním životem z mnoha různých důvodů. Toužila jsem po změně, která nemohla přijít bez vlastního přičinění, ale byla jsem líná s tím něco udělat. Koučku Andreu Hnízdovou mi doporučila moje známá, abych zkusila aspoň jedno sezení a pak se rozhodnu dál. Po prvním sezení jsem cítila, že by to mohla být ta změna, na kterou čekám, ale při pohledu na stanovené cíle jsem příliš nevěřila, že by se to mohlo povést. Při sezeních jsme se snažily dobrat skutečných příčin nespokojenosti a postupovat tak, abychom je začaly pomalu řešit. Mgr. Hnízdová mně nikdy neřekla, co mám přesně dělat, ale snažila se mě navést, abych si na to přišla sama a byla velmi důrazná v dodržování témat a stanovených úkolech. Můj velký obdiv má za to, že dokázala velmi jednoduše zformulovat moje místy zmatené myšlenky a dát jim překvapivou pointu. Moje celková spokojenost přesáhla jakákoli moje očekávání, která jsem před tím měla. Postupně jsme dosáhly všech cílů, které jsme si společně daly. Koučování mi pomohlo byt zase disciplinovaná, sebevědomá, cílevědomá a šťastná. V mém osobním životě se všechno otočilo vzhůru nohama. Když porovnám život před a po, dosáhla jsem mnoha věcí, kvůli kterým jsem byla nespokojená. Zároveň se mi podařilo ovlivnit život několika dalších přátel, protože viděli, že to jde, když se opravdu chce. Koučink bych doporučila všem, kdo se chtějí v určitých věcech změnit a nevědí jak nebo na to nemají odvahu. Koučink není o tom, že Vám někdo řekne, co máte dělat, ale o tom, že Vám pomůže najít cestu a pak s Vámi chvíli po ní jde. Moc děkuji Mgr. Hnízdové, že mi pomohla překonat mé vnitřní problémy a můžu být konečně šťastná.

PharmDr. Hana ChlubnováLékárna Dr. MAX

Kontakt na Andreu

 

Telefon

+420 774 650 053

E-mail

podpora(a)andreasatopletova.cz

Facebook

Andrein facebook

LinkedIn

Andrey stručné CV

 

Průměrná cena v ČR za hodinu koučovacího sezení  (+/-60 min) je od 1.500,- Kč - 8.000,- Kč. Honorář kouče spočívá v závislosti na jeho zaměření, vzdělání, zkušenostech a jeho zapojení se do oborových aktivit.

Andrea se se svými klienty na částce vždy domlouvá individuálně.

Zde se s Andreou můžete setkat

Zde kontaktujte Andreu přímo

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Andrea je

členka mezinárodní federace koučů ICF ČR a její Etické komise

zakladatelka projektu "Z housenky motýlem"

autorka online kurzu Jak najít svůj cíl, který mě ráno vytáhne z postele?

autorka článků na portále o sebepoznání

Podívejte se na lekci zdarma!

Unikátní online kurz, který pomáhá nastartovat změnu!

 

Ráno se vzbudíte a nechce se vám z postele? Hledáte směr ve svém životě? Chybí vám podpora a vedení krok za krokem, ale nemáte čas někam docházet? S mojí podporou a vedením najdete 3 inspirující cíle svého života, díky kterým se z vás stane ranní ptáče.